Výcviku středních kníračů se věnuji od roku 1987, kdy jsem si poprvé domů přinesla fenku středního knírače pepř a sůl Briggi Dobrý výběr. V té době jsem studovala Vysokou školu veterinární v |Brně. V areálu univerzity byly zřízeny i kotce pro psy a také zde fungovala kynologická organizace. Volný čas jsem jsem věnovala Briggi a jejímu výcviku a podařilo se nám v letech 1988 až 1990 složit zkoušky ZM, ZVV1 a ZVV2.
Po ukončení Vysoké školy veterinární jsem se díky osudu objevila v Pardubicích a zde jsem zůstala až dodnes. Stala jsem se členkou ZKO Nemošice a Svazu záchranných brigád kynologů a začala jsem se věnovat oblasti, o které jsem do té doby mnoho nevěděla , a to záchranářskému výcviku. V letech 1995 až 1998 jsme postupně s Briggi složili zkoušky dle národního i mezinárodního záchranářského zkušebního řádu a to dle specializace vstupní ( ZZZ, RH-E ), v sutinovém vyhledání( ZZP1, ZZP2, ZZP3,
RH-T A ), plošném vyhledání ( RH-FL A a ZTV), lavinovém vyhledání ( ZLP 1, ZLP 2 ) a také vodním vyhledání ( RH-W A ).

S další fenkou Assandra Pepper Ignis ( Sandra ) jsem objevila krásu výcviku stop a tento zájem mi zůstal dodnes. Sandra byla velmi nadaná na stopování , běžně byla schopná odstopovat stopy přes 3 hodiny staré, dlouhé více než 1 km, s ostrými úhly atd. Bohužel, z rodinných sůvodů jsem se již nemohla výcviku tak intenzivně věnovat a tak se nám podařilo se Sandrou složit pouze zkoušky BH, ZZZ, RH-E a speciální stopařskou zkoušku ZPS 1 ( v letech 1999 až 2000 ).

Se současnou fenkou Elsa Saltus ze Záhrabské se věnuji výcviku stop a také záchranářskému výcviku v sutinovém vyhledání. Do současné doby ( 5/2018 ) se nám s Elsou podařilo složit vstupní zkoušku dle národního záchranářského řádu ( ZZZ ) a také vstupní zkoušku dle IPO ( BH ) a dále stopařské oddíly na úrovni IPO 1 a IPO 2 tedy zkoušky FPr 1 a FPr 2.
Spoustu práce je ještě před námi a tak uvidím jak se dále bude Elsičce dařit :-)

 • Výcvik_na_surfu
 • aport_z_vody
 • nácvik_označení_zakryté_osoby
 • nácvik_stopování
 • nácvik_stopování_2
 • nácvik_stopování_3
 • nácvik_stopování_4
 • nácvik_vyhledání_v_sutinách
 • nácvik_vyhledání_v_sutinách_2
 • nácvik_vyhledání_v_sutinách_3
 • poslušnost

 

 


 
Tvorba stranek pro chovatele